Onze cultuur

We verwelkomen continu nieuwe collega’s die graag met hoofd, hart en handen werken!

Wij zijn Havatec.

Hoofd, hart en handen zijn de warme, menselijke metaforen voor onze drie belangrijkste kernwaarden betrouwbaarheid, innovatie en servicegerichtheid (BIS) en onze cultuur van kameraadschappelijke samenwerking. Die metaforen symboliseren waar we voor staan/gaan en hoe we werken en samenwerken; ze vertellen ons gezamenlijke verhaal. Een verhaal waarmee mensen zich kunnen identificeren. Wanneer we dat gezamenlijke verhaal dagelijks leven en delen, zijn we de betrouwbare, innovatieve, servicegerichte en samenwerkende organisatie die we willen zijn. BIS is een logisch gevolg van hoofd, hart en handen: onze gezamenlijke identiteit. Of, andersom geredeneerd, met hoofd, hart en handen vertellen we hoe we BIS worden, zijn en blijven.

Geen klantvraag is te ingewikkeld en geen enkel idee onzinnig. We brengen de vraag achter de vraag haarscherp in beeld en
pellen uitdagingen af tot de essentie. Samen werken we aan de best passende oplossingen. We hebben het lef om te blijven vragen, te blijven leren van fouten, te blijven ontdekken en te blijven vereenvoudigen. We werken en ontwikkelen vanuit de inhoud en moedigen elkaar aan om ideeën te
delen en te blijven sparren. Zo bundelen we samen onze denkkracht, leggen we de juiste verbanden en maken we de juiste afwegingen.
Met als resultaat baanbrekende technische innovaties die we toepassen in oplossingen die onze klanten wereldwijd lichtjaren verder brengen.

We zetten graag een stapje extra, geven nooit op en anticiperen op wat nog komen gaat. Het belang van onze klanten is gelijk aan ons belang, we winnen pas als we beiden succesvol zijn. We zijn betrokken, oprecht geïnteresseerd en weten elkaar te vinden: Kan ik je helpen? Wat vind jij? Hoe is het thuis?
In die kameraadschap is er ruimte voor iedereen, voor eerlijke feedback en voor ieders mening. Ook als we het niet eens zijn met elkaar. Die gelijkwaardigheid is wat ons Havatec maakt.

Wat we eigenhandig doen en maken is betrouwbaar, in alle opzichten. Daarin doen we geen concessies. We nemen altijd het heft in eigen handen: proactief, initiatiefrijk en voorbereid. We informeren elkaar goed, komen onze afspraken na en accepteren geen losse eindjes. Intern slaan we de handen ineen: we lopen de juiste route en kunnen op elkaar rekenen. We gaan niet op elkaars stoel zitten, maar steken wel een helpende hand uit en geven elkaar net dat duwtje in de rug dat nodig is om het beste uit onszelf te halen en te blijven groeien. Met een open blik, hand in hand vooruit.