Arbeidsvoorwaarden

Binnen Havatec is de werkomgeving uitdagend, waarbij in kleine teams informeel en kameraadschappelijk wordt samengewerkt aan uitdagende machines. Er gelden goede, marktconforme salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals één roostervrije dag per twee weken bij een fulltime dienstverband.

Binnen Havatec wordt de CAO Metaalbewerkingsbedrijf gehanteerd. Verder wordt pensioen opgebouwd via Pensioenfonds Metaal & Techniek. De werknemers van Havatec werken in een modern en duurzaam pand met “state of the art”-faciliteiten. Er wordt actief gewerkt aan een veilige werkomgeving en de bevordering van de gezondheid van iedereen. De kantoorfaciliteiten verschaffen de mogelijkheid tot staand en zittend werken. Voor ons dagelijks fruit wordt gezorgd. Ook draagt de werkgever waar gewenst bij aan 50% van het fitnessabonnement van medewerkers.

Persoonlijke ontwikkeling achten we van groot belang. Havatec draagt graag bij aan de opleiding van zijn mensen.